Risk Yönetimi – İlkeler ve Rehberlik standardı ISO 31000:2018 olarak bilinir. Bu standart risk yönetimi için bir çerçeve sağlar ve risk yönetimi ilkeleri çerçevelerini tanımlar. ISO 31000:2018 risk yönetimi amacı ve kapsamını risk yönetimi sürecinde kullanılan verileri yönetim çerçevelerini ve risk yönetimi sürecinde kullanılan araçları içerir. Ayrıca risk yönetimi sürecinde yer alan sınırlar arasındaki iş birliğini teşvik eder. ISO 31000:2018 risk yönetimi uygulaması sadece bir organizasyonun başarısını artırmakla sonuçlanmaz aynı zamanda toplum, çevre ve ekonomik tüketimin sürdürülebilirliği açısından da önemli olduğunu vurgular. Risk yönetimini daha etkili hale getirmek için bir organizasyonun daha sürdürülebilir ve güvenilir hâle gelmesine yardımcı olur.

ISO 31000:2018 Standardının Önemi Nedir?

Risk yönetimi için ISO 31000:2018 standardı bir çerçeve sağlayarak organizasyonlara riskleri daha etkili bir şekilde yönetme imkânı sunar. Risk yönetimi bir organizasyonun stratejik yönetimi için önemli bir araçtır. ISO 31000:2018 bir organizasyonun risklerini belirlemesine değerlendirmesine, izlemesine ve yönetmesine yardımcı olan bir dizi prensibi ve rehberlik sunar. Organizasyonların daha güvenilir ve sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olur. İşletme risklerini azaltma, iş sürekliliğini sağlama, itibar kaybını önleme ve müşteri izlemeyi artırma gibi birçok fayda sağlar. ISO 31000:2018 her türlü organizasyon için uyumlu olup, risk yönetimini bir bütün olarak ele almayı teşvik eder ve risk yönetimi kültürünün organizasyonun tüm seviyelerine ulaşmasını sağlar.

Ara
× Whatsapp İletişim