İyi İmalat  Uygulamaları (GMP) ilaç kullanan üretim, kalite kontrol ve dağıtım sisteminin standartlaştırılması için uygulanan bir dizi yönetim ve prosedürlerdir. GMP malzemelerin kalitesi, güvenilirliği ve etkililiği için önemlidir ve bu nedenle ilaca dayanıklı sıkı bir şekilde uygulanır.

GMP üretim, depolama ve nakliye işlemlerinin tam olarak belgelendirilmesi, üretim ortamının temizliği ve hijyeni, işlem adımlarının süresi, kullanılan personel istihdamı, kalibrasyonlu ekipman kullanımı ve kalite kontrol testlerinin içeriği gibi birçok konuyu içerir. GMP’nin amaçları arasında üretim hatalarının azaltılması, yan etkilerinin en aza indirilmesi, insan sağlığının korunması ve ilaç muhafazalarının bir piyasanın korunmasında yer alır.

GMP Belgesi Ne İşe Yarar?

İlaç muhafazalı üretimin standartlaştırılması ve kalite denetiminin sağlanması amacıyla GMP, uygulanan bir dizi kural ve çalıştırmadır. Bu kural ve prosedürlerin güvenlik ve etkililiğini sağlamak için sıkı bir şekilde uygulanır. GMP’nin ana hedefi ilaç kullanımındaki hataların ve yan etkilerinin azaltılması, insan sağlığının korunması ve sektördeki rekabetin korunmasıdır.

GMP’yi gerçekleştirmek ilaç tüketiminin gerekliliklerine uygun, etkili ve güvenli olduğunu garanti eder. GMP kıstasları kısıtlama kullanımlarını sağlar ve ilaç muhafazasına aşırı dayanıklılık ve güvenilirlik konusunda tam bir güven duymalarını sağlar. Ayrıca GMP ilaç ülkelerinin uluslararası pazarlarda başarılı olmalarına yardımcı olabilir.  GMP ilaç hedefleyici faaliyet gösteren tüm kurumlar için zorunlu bir gereklilik olarak kabul edilir ve üretim sürecine uyulması gereken standartlar belirlenir.

Ara
× Whatsapp İletişim